5211, 1987

Olssons Zetor samling  på Orust

Sök på "Zetorolsson"youtube för att se Zetorfilmklipp


Morgan olssons trogna zetor 5211 som bara går och går.